Szlachetna PaczkaW dniach 8-9.12.2018 odbył się finał akcji Szlachetna Paczka.
W naszej szkole zlokalizowany był magazyn, gdzie darczyńcy dostarczali paczki i spotykali się z wolontariuszami.
Po raz pierwszy został przeprowadzony w dzielnicy Toruń Podgórz, chociaż tak naprawdę obszarem działania obejmował wszystkie dzielnice po tej stronie Wisły.
To dzięki uprzejmości Dyrekcji naszej szkoły, zaangażowaniu wolontariuszy, w tym również przedstawicieli Samorządu Szkolnego, mogliśmy pomóc 20 potrzebującym rodzinom.
Wspólnie razem z darczyńcami zawoziliśmy przygotowane paczki, w których była odzież, sprzęt AGD, żywność, środki czystości.
Spotykaliśmy się z niesamowitym wzruszeniem i radością.
Podsumowaniem gestu darczyńców, niech będą słowa Jana Pawła II: człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

W całej Polsce w akcji Szlachetna Paczka włączonych zostało prawie 17 tysięcy rodzin, mogliśmy zmienić ich historię.
Opiekun Samorządu - Nowicki Dawid