Grono pedagogiczne naszej szkoły

Dyrekcja

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Nauczyciele w-f

Katecheci

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel oddziału przedszkolnego

Świetlica

Biblioteka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Nauczyciele wspomagający