Rada Rodziców SP nr 15 w Toruniu

Kontakt: 15radarodzicow@wp.pl

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Piotr Sadurski - przewodniczący

Oliwia Walczak - zastępca

Monika Ochman - sekretarz

Beata Chmurzyńska - skarbnik

Agnieszka Pawłowska - komisja rewizyjna

Magdalena Śliwińska - komisja rewizyjna

 

Regulamin Rady Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców

 

Nowy numer konta : 66 1020 5011 0000 9502 0353 9947

 

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Na zebraniu Rady Rodziców ustalono wysokość dobrowolnej składki na RR w kwocie 30 zł na pierwsze dziecko i 15 zł za każde kolejne dziecko. Kwotę tę rodzice mogą rozłożyć na wygodne dla siebie części, nie musi być ona wpłacona w całości.
Wpłat można dokonać:

WSZYSTKICH PAŃSTWA ZACHĘCAMY DO WPŁAT
PREZYDIUM RADY RODZICÓW