Pedagog dla klas 1-5 szkoły podstawowej - Karolina Piotrowicz

Pedagog dla klas 6-8 szkoły podstawowej - Marzena Szymańska - Kudelska