Pedagog dla klas 0-6 szkoły podstawowej - Karolina Piotrowicz

Pedagog dla klas 7-8 szkoły podstawowej - Patrycja Włoczewska