Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach:

Bibliotekarz - Elżbieta Blakiewicz