Szanowni Państwo

Na konto Szkoły Podstawowej nr 15 o numerze:

62 11602202 0000 0000 6172 5056

można dokonywać wpłat z tytułu:

 

  1. Aby otrzymać duplikat legitymacji bądź świadectwa trzeba najpierw dokonać wpłaty na konto szkoły. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby, dla której wystawiony ma być duplikat (także nazwisko rodowe w przypadku świadectw ukończenia szkoły) oraz rodzaj dokumentu, za który uiszczona jest opłata.
  2. W celu wyrobienia duplikatu legitymacji należy udać się ze zdjęciem i z dowodem wpłaty do księgowości.
  3. W celu wyrobienia duplikatu świadectwa z dowodem wpłaty i wypełnionym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa należy udać się do sekretariatu.
  4. Terminy i sposób odbioru duplikatów ustalane są indywidualnie.