Warsztaty plastyczne w Centrum Sztuki Współczesnej

zorganizowane przez Panią Ewę Fiałkowską.


"Techniki graficzne"Dzieci poznawały rodzaje grafiki warsztatowej oraz tworzyły swoje własne prace graficzne w poznanych technikach.


"Malarstwo wciąż żywe"


Dzieci zostały oprowadzone po wystawie wykonując w trakcie przejścia rozmaite kreatywne ćwiczenia plastyczne, inspirowane wybranymi pracami, które poznały w centrum.