Inauguracja roku szkolnego 2019/2020W tym roku byliśmy gospodarzami Miejskiej Inauguracji Nowego Roku Szkolnego.
W uroczystości wzięły udział władze miasta. Wśród zaproszonych gości znaleźli się - przedstawiciele kuratorium, parlamentarzyści i dyrektorzy miejskich instytucji.
Po powitaniu przez pana dyrektora Antoniego Napierskiego wszystkich obecnych, głos zabrali: Na zakończenie miała miejsce część artystyczna: występ rodziców uczniów kl. 2c w scence "Rzepka" J. Tuwima oraz chóru szkolnego. Ucznowie klas 3-8 zaprezentowali scenkę "Rzepka 2", zaś uczniowie klasy 2c zatańczyli Poloneza.