KOMUNIKAT NR 1

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań.


Szkoła Podstawowa Nr 15 w Toruniu, w ramach programu, otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 178 500 zł. Wykorzystała je w 2021 roku w 100%.

Zakupiono:

Powyższy sprzęt będzie wykorzystywany podczas lekcji informatyki, chemii, fizyki, techniki oraz pozostałych zajęć prowadzonych w naszej szkole. Efekty pracy ze sprzętem zakupionym w ramach projektu można zobaczyć na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.