Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 15 w Toruniu

na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja odbywa się tylko w formie elektronicznej w ściśle określonych terminach według zarządzenia PMT.

Zarządzenie PMT w sprawie terminów rekrutacji.

1. Do oddziału przedszkolnego.

Informacja Urzędu Miasta Torunia w sprawie naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

2. Do klas pierwszych.

Informacja Urzędu Miasta Torunia w sprawie naboru do szkół podstawowych.

 

Lista kandydatów przyjętych/nieprzyjętych do klasy I.

Lista kandydatów przyjętych/nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

 

Prowadzimy również nabór do klasy IV sportowej o profilu koszykówka.

Zarządzenie PMT w sprawie terminów rekrutacji do klasy sportowej.

Regulamin klas sportowych

Podanie do klasy sportowej

Oświadczenie