Stołówka

Posiłki przygotowuje firma zewnętrzna w formie cateringu.

Opłat za posiłki można dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły:

62 11602202 0000 0000 6172 5056

Jadłospis od 6 listopada

Jadłospis od 23 października

Wykaz alergenów

Informacja o obiadach w roku szkolnym 2023/2024

 1. Dostawcą obiadów do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 15 w roku szkolnym 2023/2024 jest firma GOTUJEMY.PL Sp. z o.o..
 2. Koszt jednego obiadu wynosi 10,95 zł.
 3. Forma płatności za obiady – przelew.
 4. Nr konta, na który należy dokonywać wpłat za obiady:
  Bank Millenium S.A. 62 1160 2202 0000 0000 6172 5056.
 5. W tytule przelewu należy wpisać: „opłata za obiady za m-c …..”, imię, nazwisko i klasę dziecka. Jeżeli są to pojedyncze obiady należy podać konkretne daty (na podstawie tej informacji zostanie przygotowana dla dziecka karta obiadowa).
 6. Karta obiadowa będzie wydawana uczniowi dopiero po zaksięgowaniu się wpłaty na rachunku bankowym szkoły.
 7. Obiady na dzień następny będą zamawiane do godz. 13.00 dnia poprzedniego.
 8. Fakt nieobecności dziecka w szkole w dniu następnym, o którym wie rodzic/opiekun, należy zgłosić w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 13.00, aby zgłoszona nieobecność została uwzględniona w ilości zamawianych obiadów. Kwota za niewykorzystany obiad przechodzi na kolejny miesiąc lub inny dzień tego miesiąca, w którym go nie wykorzystano (dotyczy obiadów pojedynczych).
 9. W przypadku nagłej nieobecności dziecka w szkole, której nie można było przewidzieć w dniu poprzednim, zaleca się odbiór osobisty obiadu ze stołówki szkolnej przez rodzica/opiekuna.
 10. W miesiącu grudniu nie należy dokonywać wpłat za obiady za miesiąc styczeń z powodów księgowych (zerowanie konta z dniem 31 grudnia każdego roku).
 11. Wszelkie pytania związane z obiadami należy kierować telefonicznie (tel. 56 652 01 85) lub poprzez dziennik elektroniczny do kierownika gospodarczego szkoły, p. Ewy Dąbrowskiej.

Informacja o obiadach

Informacja o obiadach w listopadzie