Stołówka

Dwudaniowe posiłki przygotowuje firma zewnętrzna w formie cateringu.

Koszt jednego obiadu to 7,90zł

Opłat za posiłki można dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły:

62 11602202 0000 0000 6172 5056

Informacja o obiadach w roku szkolnym 2020/2021

 1. 1. Dostawcą obiadów do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 15 w roku szkolnym 2020/2021 jest firma GOŁĘBIEWSCY CATERING KRZYSZTOF GOŁĘBIEWSKI.
 2. Koszt jednego obiadu w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 7,90 zł.
 3. Forma płatności za obiady – przelew.
 4. Nr konta, na który należy dokonywać wpłat za obiady:
  Bank Millenium S.A. 62 1160 2202 0000 0000 6172 5056.
 5. W tytule przelewu należy wpisać: „opłata za obiady za m-c …..”, imię, nazwisko i klasę dziecka. Jeżeli są to pojedyncze obiady należy podać konkretne daty (na podstawie tej informacji zostanie przygotowana dla dziecka karta obiadowa).
 6. Opłaty za obiady za dany miesiąc należy dokonać do 15 dnia danego miesiąca.
 7. Chęć korzystania dziecka z obiadów należy zgłaszać osobiście, telefonicznie, mailowo (dziennik elektroniczny) do kierownika gospodarczego szkoły, p. Ewy Dąbrowskiej lub osobiście i telefonicznie do sekretariatu szkoły - tel. 56 652 01 85. Na podstawie tej informacji zostanie przygotowana dla dziecka karta obiadowa. Zostanie ona przekazana rodzicowi/opiekunowi (przy osobistym zgłaszaniu dziecka) lub bezpośrednio dziecku przez kierownika gospodarczego.
 8. Chęć korzystania z obiadów przez dziecko należy zgłaszać co miesiąc.
 9. Obiady na dzień następny będą zamawiane do godz. 13.00 dnia poprzedniego.
 10. Fakt nieobecności dziecka w szkole w dniu następnym, o którym wie rodzic/opiekun, należy zgłosić w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 13.00, aby zgłoszona nieobecność została uwzględniona w ilości zamawianych obiadów. Kwota za niewykorzystany obiad przechodzi na kolejny miesiąc lub inny dzień tego miesiąca, w którym go nie wykorzystano (dotyczy obiadów pojedynczych).
 11. W przypadku nagłej nieobecności dziecka w szkole, której nie można było przewidzieć w dniu poprzednim, zaleca się odbiór osobisty obiadu ze stołówki szkolnej przez rodzica/opiekuna.
 12. W miesiącu grudniu nie należy dokonywać wpłat za obiady za miesiąc styczeń z powodów księgowych (zerowanie konta z dniem 31 grudnia każdego roku).
 13. Wszelkie pytania związane z obiadami należy kierować telefonicznie lub mailowo (dziennik elektroniczny) do kierownika gospodarczego szkoły, p. Ewy Dąbrowskiej lub do sekretariatu szkoły.