Zaświadczenia OKE

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać w sekretariacie szkoły od piątku 08.07.2022 w godzinach 08:00 - 13:00

Jeśli zamiast dziecka zaświadczenie będzie odbierał rodzic/opiekun prawny niezbędny będzie do okazania dowód osobisty,