Robotyka w każdy piątek
w godzinach 10:00 - 11:30 i 12:30 - 14:00

Autor: Sylwia Małecka

Uczniowie z klas 1-3 i 4-5 na terenie SP 15 ( filia OPPDH) uczestniczą w zajęciach robotyki organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu. Uczą się budować roboty i programować je z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych Lego WeDo 2.0, Lego Spike Essential czy Lego Spike Prime.

Pracują rownież w aplikacjach uczących kodowania czy z robotami takimi jak: OZOBOTY, GENIBOTY, ROBOT DOC czy MIND. Zajęcia prowadzi nauczycielka OPP-DH Pani Sylwia Małecka w każdy piątek.


Profil na Facebooku